یادبود خادمین
Me
Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج محمود نعمتی


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج حسین خوانین زاده


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم مصطفی خوشبخت


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم نعمت اله شایگان پیروز


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم کربلایی محمد خلیلی


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج سید علی حاجی قاسمی


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج سید علی طباطبایی فرد


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم علیرضا ویسی


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج محمد تقی نظری


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج حسین زارع


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم محمد اکبری صفا


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم شیخ مهدی ذبیح پور


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم ملکی


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم محمد علی امینی


Sandwich

پیر غلام حضرت اباعبدالله (ع)

مرحوم حاج سید محمود دهقانی


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم


Sandwich

خادم الحسین (ع)

مرحوم