جبهه فرهنگی مردمی البرز

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


شهدا 97 / 03
لوگو


درباره ما

جبهه فرهنگی مردمی البرز از سال 1390 شروع به فعالیت کرده و متشکل از مردم عام جامعه می باشد و تمام هزینه های خود را توسط مردم تامین می کند و با هدف تربیت و ایجاد اتحاد بین تمامی اقشار فعالیت می کند